We hebben onze webshop gesloten.

We zijn gestopt met de online verkoop niet met de verkoop en productie van waslabels, bedrukte en geweven textieletikketten overplaklabels verwijzen wij u door naar the dutch labelfactory boschband.nl

Het onderhouden van de webshop kost teveel tijd en is te onpersoonlijk.
Ik wordt ook wat ouder en vind dat alles wel wat minder digitaal mag.